logo

29 – FN - Förenta Nationerna

Med faktatexten kan du läsa in dig på ämnet innan lektionen. Använd bildspelet för presentationen, bildspelets punkter följer faktatexten. Bildspelet inleds med en ledtråd - vem kan gissa ämnet? Vid problem att visa bildspelet ladda ner senaste versionen av Chrome.
Ledtråd: Internationellt samarbete för en bättre värld.

FN är en organisation för internationellt samarbete som främjar fred, säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. FN bildades 1945.... RESTERANDE TEXT DOLD

 

 

Copyright © 2018 Skolplus AB. | Avändaravtal | Logga in